Compliance


In veel landen in de wereld dienen producten te voldoen aan wettelijke eisen. Vaak zijn er regels die bepaalde ruwe materialen verbieden en het product onderwerpen aan functionaliteitseisen. In veel gevallen moet de compliance met laboratoriumtests onderbouwd worden. Verder dienen de verpakking en etikettering meestal aan regels te voldoen.  

In het verleden zijn er vele (o.a. Chinese) leveranciers geweest die deze regels niet erg serieus genomen hebben en ook zijn er nog veel leveranciers die onvoldoende kennis hebben van hun verantwoordelijkheden.  Dit heeft hen in staat gesteld om lagere prijzen te hanteren. Velen zijn daar mee weg gekomen omdat er weinig controle was. Msupport is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheden en doet haar best om het productieproces te controleren op kwaliteit en gebruik van de juiste ruwe materialen. Wij hebben onze eigen inkoopdienst in China om hierop toe te zien.

Gaandeweg worden er door steeds meer landen regels geïntroduceerd. Meestal heeft dit tot doel om de consument en het milieu te beschermen tegen bijvoorbeeld schadelijke stoffen en om een keten van productverantwoordelijkheid vast te leggen.

Onderstaand is enige regelgeving weergegeven die van toepassing is op onze producten. Dit overzicht is zeker niet volledig en voortdurend onderhevig aan verandering. De informatie is daarom alleen informatief van aard en voor beoordeling van je eigen situatie dien je uit te gaan van de wetteksten die op jou van toepassing zijn.

flag eu 50x50 Regels in de EU

Alle deelnemers aan de hele bevoorradingsketen dragen verantwoordelijkheid voor goederen die de EU worden binnengebracht (of binnen de EU worden

CE Mark

vervaardigd). Vrijwel alle producten zullen uiteindelijk het CE merkteken moeten hebben, en alle leveranciers en klanten dienen te controleren of dit merkteken correct en volgens de toepasselijke regelgeving wordt gebruikt. Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (EEA EFTA Staten) hangen de zelfde principes aan.

De EU "Blue Guide" verduidelijkt de verantwoordelijkheden van alle deelnemers in de bevoorradingsketen. Een link naar de Blue Guide kun je in het rechterframe op deze pagina vinden.

De RoHs richtlijn (2015/863) verbiedt het gebruik van bepaalde materialen en dit Rohsmoet worden aangetoond met laboratoriumtesten. Via een link in het rechterframe op deze pagina kunt u de RoHs richtlijn inzien.

De Low Voltage richtlijn ( 2006/95/EU aangepast in 2014/35/EU) voorziet onder andere in veligheidseisen voor bepaalde electrische apparaten om de consument te beschermen . Ook een hoofdtelefoon moet hieraan voldoen.

Verder zijn er diverse regels die vastleggen waar de etikettering en verpakking van producten aan moeten voldoen.

REACH is een EU verordening en staat voor   Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Het heeft tot doel om de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen.reach echa logo

Bedrijven zijn verplicht om zich te informeren over de samenstelling van hun producten en te bepalen of er een risico voor mens of milieu bestaat. Indien er een schadelijke substantie aanwezig is die vermeld staat en die boven bepaalde gestelde limieten uitkomt, dan dient het bedrijf haar klanten hierover te informeren..

Meer informatie over de REACH verordening kunt u vinden via een link in het rechterframe op deze pagina.

Sinds 2016 is er een duidelijke toename van controle activiteiten in de EU. Goederen die niet aan de eisen voldoen worden bij de douane niet doorgelaten en goederen die al binnen de EU zijn worden uit de handel genomen.

Als de goederen eenmaal succesvol zijn geïmporteerd in de EU dan ontstaat een verplichting met betrekking tot recycling. Elektrische en elektronische productenweee logo vallen onder de WEEE richtlijn (2012/19/EU), en deze wordt ook gevolgd door de EEA EFTA staten.

Wie uiteindelijk waarvoor verantwoordelijk is hangt af van je positie in de bevoorradingsketen en andere zaken zoals of het een merkproduct betreft. In principe, voor zover het WEEE betreft, ben je verantwoordelijk voor de WEEE uitvoering, tenzij je van een distributeur in je eigen lidstaat koopt. In diverse Europese landen is MSupport in staat deze verantwoordelijkheid over te nemen van haar klant.

Wil je controleren of het product dat je koopt aan de regels voldoet? Rechts op deze pagina kun je een handige flow-chart downloaden.